VIETNAM MARINE & SEAMEN SERVICES CORP

Yêu cầu tối thiểu bắt buộc của Bằng Sỹ quan điện- điện tử

Ngày đăng:11-08-2013 |11:31 PM | 1514 Lượt xem

Sửa đổi bổ sung Manila 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên STCW năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.


 

Sửa đổi bổ sung Manila 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên STCW năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 . Theo quy định I/15 “Các quy định chuyển tiếp” của Công ước này nêu rõ: 

 

“1. Cho đến ngày 01/01/2017 , một thành viên (tham gia Công ước -ND) có thể tiếp tục cấp, công nhận và xác nhận các Giấy chứng nhận theo quy định của Công ước mà đã áp dụng ngay trước ngày 01/01/2012 đối với các thuyền viên đi biển đã trải qua một chương trình đào tạo và huấn luyện đã được thừa nhận hoặc một khóa huấn luyện được thừa nhận trước ngày 01/07/2013.” 

 

 Như vậy từ ngày 01/07/2013 trên tàu có công suất máy chính 750 kW  hoặc lớn hơn phải có một Sỹ quan điện-điện tử ( ngoài việc kiểm tra bảo dưỡng thiết bị điện trên tàu còn biết sữa chữa thiết bị điện tử như Radar, VHF, v.v.). Yêu cầu tối thiểu để cấp bằng cụ thể như sau: 

 

Quy định III / 6. Yêu cầu tối thiểu bắt buộc của Bằng Sỹ quan điện- điện tử

 

1.  Mọi Sỹ quan điện-điện tử phục vụ trên tàu biển có công suất máy chính 750 kW  hoặc lớn hơn phải có Giấy chứng nhận năng lực. 

 

2.  Tất cả những người phù hợp cho Giấy chứng nhận phải là: 

 

      -  Không nhỏ hơn 18 tuổi; 

 

      - Đã hoàn thành không ít hơn 12 tháng đào tạo kỹ năng kết hợp tại xưởng  và trải qua thời gian làm việc trên tàu biển không ít hơn 6 tháng sẽ được tính thời gian đó  như là một phần của một chương trình đào tạo đã được phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu của phần A-III / 6 của Bộ luật STCW và được ghi lại trong cuốn sổ đã được phê duyệt về đào tạo, hoặc nếu không thì không ít hơn 36 tháng đào tạo kỹ năng kết hợp tại xưởng và trải qua thời gian làm việc trên tàu biển không ít hơn 30 tháng trong bộ phận máy;

 

      - Đã hoàn thành khóa huấn luyện và đào tạo đã được phê duyệt và đáp ứng các tiêu chuẩn của Giấy chứng nhận quy định trong phần A-III / 6 của Bộ luật STCW; 

 

      - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Giấy chứng nhận quy định trong Chương  A-VI / 1, phần 2, Chương A-VI / 2, phần 1 đến 4, Chương A-VI / 3, phần 1 đến 4 và Chương A-VI / 4, phần 1 đến 3 của Bộ luật STCW. 

 

3.  Mỗi Bên tham gia Công ước (Cơ quan cấp giấy chứng nhận) sẽ so sánh các tiêu chuẩn của Giấy chứng nhận theo các yêu cầu cấp Giấy chứng nhận sĩ quan điện-điện tử ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 với những quy định cấp Giấy chứng nhận trong Chương A-III / 6 của Bộ luật STCW, và xác định sự cần thiết phải yêu cầu những nhân viên để cập nhật trình độ của họ. 

 

4.  Bên tham gia Công ước (Cơ quan cấp giấy chứng nhận) có thể xem xét những thuyền viên đã đáp ứng các yêu cầu của quy định này nếu họ đã làm việc trên một con tàu tương tự trong một thời gian không ít hơn 12 tháng trong vòng 60 tháng trước khi có hiệu lực của quy định này của Cơ quan cấp giấy chứng nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn về Giấy chứng nhận quy định trong Chương A-III / 6 của Bộ luật STCW.

XEM THÊM :

MÁNG CÁP ĐIỆN

MANG CAP

THANG CAP

Chia sẻ
Từ khóa ,

Công ty cổ phần Hàng Hải Hải Phòng

Add: Số 14 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Tel: +84 313 797 889 - Fax: +84313652658

Email:thuyenvienhp@vnn.vn

Thiết kế bởi hpsoft.vn